ברוך דיין האמת – הרב אליהו בקשי דורון זצ”ל

יחד עם כל בית ישראל קיבלנו את הבשורה המרה על הסתלקותו של הראשון לציון,

מרן הגאון הרב אליהו בקשי דורון זצ”ל

בזכרוננו עוד טרי הרושם העמוק מאירוע פתיחת בית המדרש להלכה ורפואה, לפני יותר משנה, כאשר בין גדולי ישראל שפיארו את המעמד בביתו של הרב דוד פולד ורעייתו, בלט בנוכחותו הרב בקשי זצ”ל, שלמרות מצבו הרפואי המורכב באותם ימים טרח והגיע מתוך ידידות עמוקה עם הרב פולד ומתוך הזדהות עם האידיאל של בית מדרשנו, ובמילים קצרות, אך חמות, בירך את בית המדרש להלכה ורפואה בהצלחה. הרב בקשי דורון היה מנהיג רוחני לרבבות ופוסק הלכה בעל שיעור קומה, שלא נרתע מלעסוק בסוגיות הלכתיות מורכבות, כולל בנושאים הדורשים ידע מעמיק בתחומים כמו טכנולוגיה חדשנית, רפואה וידע מדעי נרחב. דרכו של הרב בקשי דורון, אשר בצניעות אופיינית ובאצילות כובשת השאיר רושם עמוק בלב כל מכיריו, תהיה נר לרגלינו בכל אשר נפנה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן.

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.