Category - זקנה רפואה והלכה

הסרת חלקי עור יבשים ומזוהמים מפצעים בשבת

פצעי גוף, פצעים סוכרתיים ופצעי לחץ אצל אנשים זקנים וסיעודיים, עלולים להתפתח לכדי סיכון גבוה יותר ובמהירות גבוהה יותר מאשר אצל אנשים צעירים ובריאים, בשל מצב חיסוני ירוד ומערכות פיזיות ומחזור דם חלשות יותר. אשר לכן, יתכן...

קריטריון הגיל בתורים להשתלת איברים

נושא הקדימות בהצלת נפשות בהלכה הוא מורכב וידוע, ועמדנו עליו במספר מאמרים בעבר. להלן נתייחס בעז”ה לקריטריון הגיל בתרומות איברים. הדיון יתייחס לחלק משיקולים שעלו בוועדה רב תחומית שהתכנסה בישראל בשנת 2013 ועסקה בשאלה...

איך עורכים קידוש עם סבא שאינו הוגה היטב את המילים?

כמה גורמים עלולים לגרום לאדם, בפרט לעת זקנתו, לקשיים בהגייה תקנית של מילים ומשפטים. קשיים אלו יכולים להתבטא בגמגום, בבליעה של הברות שונות, וכן במלמול – כלומר דיבור בשפה רפה ובקול נמוך. דיבור כזה עלול לגרום בעיה הלכתית...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.