Category - זקנה רפואה והלכה

מינוי אפוטרופוס לזקן דמנטי או לחולה המחוסר הכרה

במקרים מצערים רבים, ישנם קשישים שהגיעו למצב שהדמנציה שלהם התקדמה מספיק בכדי שהם לא יוכלו לקבל החלטות כלכליות, או לפחות לא בצורה מושכלת. במונחים מקצועיים, מדובר על פגיעה בתפקודים הניהוליים שלהם. פגיעה זו עשויה להתקיים...

איך עורכים קידוש עם סבא שאינו הוגה היטב את המילים?

כמה גורמים עלולים לגרום לאדם, בפרט לעת זקנתו, לקשיים בהגייה תקנית של מילים ומשפטים. קשיים אלו יכולים להתבטא בגמגום, בבליעה של הברות שונות, וכן במלמול – כלומר דיבור בשפה רפה ובקול נמוך. דיבור כזה עלול לגרום בעיה הלכתית...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.