שלשה ימים שהיולדת נחשבת בהם כחולה מסוכנת – למה הכוונה?

כידוע, יולדת נחשבת כחולה שיש בה סכנה, ודינה שמחללין עליה את השבת וכן מדין פיקוח נפש נדחות כל המצוות עבור רפואתה. אחת ההלכות החשובות ביולדת כמובן הוא צום יום הכיפורים, שהיולדת פטורה ממנו. חז”ל נתנו לנו שיעור לדעת...

צום גדליה או יום כיפור – מה להעדיף?

במאמרנו השבוע נעסוק בסוגיא מרתקת שיש לה השלכות מעניינות על צום יום הכיפורים הקרב ובא, אך היא יסודית בפני עצמה. לכל יהודי ברור, שחלק בלתי נפרד מחובתו לקיום המצוות, הוא להכשיר את התנאים לקיום המצווה. למשל – להשיג אתרוג...

צחצוח שיניים ותקיעות למי שבטוח שידמם מחמתם

מאמר זה יעסוק בס”ד בשתי שאלות, האחת מצויה ביותר והשניה נדירה יותר, שהתשובות להן בפועל ידועות למדי, אך המהלך ההלכתי מאחריהן אינו נהיר לרוב העולם, מאחר שהוא עוסק בכללים היסודיים של הלכות שבת. לכן המטרה המרכזית של...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.