Category - שופטים

האם בתרומת כליה יש משום בל תשחית?

פרשת שופטים תשע״ח כִּי-תָצוּר אֶל-עִיר יָמִים רַבִּים לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתָפְשָׂהּ, לֹא-תַשְׁחִית אֶת-עֵצָהּ לִנְדֹּחַ עָלָיו גַּרְזֶן–כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל, וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת:  כִּי הָאָדָם עֵץ...

האם רבנים ודיינים צריכים להבין ברפואה?

פרשת שופטים תשע”ט שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה’ אלוקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק (דברים טז, יח) בכדי לכהן במשרה הרמה של דיין בישראל נדרשות תכונות רבות. אין די שהמועמד לבית הדין יהיה תלמיד...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.