Category - משפטים

שלילת שכר מאנשי צוות רפואי וחינוכי המסרבים להתחסן

פרשת משפטים תשפ”א עם התקדמות מבצע החיסונים נגד נגיף הקורונה, הגיעו למצב שבו חלק ניכר מהאנשים הרוצים להתחסן כבר קיבלו את החיסון, אך רבים עדיין לא קיבלו את החיסון ואינם מתכוונים לעשות זאת. ביניהם יש שני סוגים...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.