Category - תרומה

הדרכה הלכתית לצום תענית אסתר לחולים, קשישים, חולי קורונה, מעוברות ומניקות

פרשת תרומה-זכור תשפ”א ביום ה’ הקרוב חלה תענית אסתר. להלן נפרט בקיצור את הלכות התענית. כפי שנראה, תענית זו קלה יותר מכל שאר התעניות, ואף שנהגו לצום ואין לפרוץ גדר, וכן יש בתענית זו ענין סגולי מיוחד והיא עת...

נדיבות הלב: לתת זה לקבל

פרשת תרומה תשע”ט דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי (שמות כה, ב) וְשַׂמְתָּ הַמִּצְנֶפֶת עַל רֹאשׁוֹ וְנָתַתָּ אֶת נֵזֶר...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.