האם מותר להיכנס לכנסיה בכדי להציל חיים?

שאלה מעניינת עלתה בבית מדרשנו בשבוע שעבר: אנשי הצלה מחוברים כל העת למערכת התרעות שמזעיקה אותם לבוא ולהציל חיים במקרי חירום. בדרך כלל, איש ההצלה הסמוך ביותר למקום האירוע ניגש במהירות למקום שבו נמצא האדם הזקוק להצלת חיים ומושיט לו את העזרה הרפואית...

האם מותר להיכנס לכנסיה בכדי להציל חיים?

שאלה מעניינת עלתה בבית מדרשנו בשבוע שעבר: אנשי הצלה מחוברים כל העת למערכת התרעות שמזעיקה אותם לבוא ולהציל חיים במקרי חירום. בדרך כלל, איש ההצלה הסמוך ביותר למקום האירוע ניגש במהירות למקום שבו נמצא האדם הזקוק להצלת חיים ומושיט לו את העזרה הרפואית...

Do You Know What You Just Said?

It is fairl common for elderly people to say Kadish in Shul, even if they are not cognitively intact, such as individuals with dementia or Alzheimer’s disease. Is it permissible to answer Amen to their Kadish? A further question: What should one do...

Restricted content

Login or Register to view content
Login | Register

Trust Me, Rabbi, I’m a Doctor! (Part 3)

Over the past several weeks[1], we have discussed the question of physician credibility in areas of Halacha. We reviewed several Sugyos and Rishonim that give rise to varying approaches, ranging from ascribing absolute Ne’emanus to physicians, ...

“בל תשחית” לצרכים רפואיים ומה אפשר ללמוד על זה ממנהגי ל”ג בעומר?

לכבוד ל”ג בעומר, יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי זיע”א, נעסוק בסוגיא הלכתית מרתקת, שיש לה לא מעט השלכות הלכתיות הקשורות ברפואה. הצטווינו באיסור “בל תשחית”, כאמור בתורה: “כי תצור אל עיר...

 (C-PAF) מכשירים למניעת דום נשימה בשינה בשבת

אחת מבעיות השינה המוכרות ביותר היא תופעת “דום נשימה בשינה”. הסובלים מבעיה זו, הם כאלה שבמהלך שינה חלקים בחיך ובלשון שלהם נסוגים לאחור וחוסמים את פתחי מעבר האויר. כתוצאה מכך הם אינם מסוגלים לנשום. כמובן שמצב...

ספירת העומר למי שצפוי לעבור ניתוח באחד הימים ולחולה אלצהיימר

בימים אלו אנו בעיצומה של ספירת העומר. במאמר זה נדון בעז”ה בשתי שאלות מרתקות הקשורות במצבים רפואיים מסויימים והשפעתם על הלכות הספירה. ביסוד דין ספירת העומר ישנה מחלוקת ראשונים חשובה. דעת הבה”ג היא, שספירת כל...

מדע ורפואה גזעניים באידאולוגיה הנאצית מול מוסר התורה (ליום השואה)

היום מציין העם היהודי את “יום השואה”. יום זה, הוקדש להתבוננות בזוועות שעברו על עמינו בתקופה האפילה ביותר בהיסטוריה האנושית, שבה הובלו כצאן לטבח מיליוני יהודים על לא עוול בכפם – רק בשל היותם יהודים. כיהודים...

האם יש סכנה באכילת דגים בחלב?

במאמר המתפרסם בימי חול המועד אנו נוהגים מפעם לפעם לסקור פולמוס הלכתי מעניין העוסק בתחומים רפואיים. גם הפעם לא נחרוג ממנהג זה ונעסוק בהלכה סוערת ומרתקת, שלמרבה הפלא, למרות ההשלכה ההלכתית הרחבה שלה, הויכוח אינו על גבולות...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.