Category - כשרות

בשר מוכשר עבור חולים היפר-נתרניים

עבור כל אדם, צריכה מוגברת של מלח איננה בריאה, משום שהיא מעלה מאוד את הסיכון לשבץ מוחי והתקפי לב. משום כך ממליצים הרופאים גם לאנשים בריאים שלא לצרוך יותר מ-2,300 מ”ג של נתרן (כפית מלח בערך) ליום. עם זאת, לחולי לב...

ברכות ללקויי חושים (3)

כיצד מברך מי שאינו מסוגל לדבר במקרים לא מעטים, עקב סיטואציה רפואית מסוימת, או בעקבות טראומה, ניטל מהאדם כח הדיבור. מצב זה מגביל ביותר מבחינה הלכתית, שהרי סדר יומו של יהודי שומר תורה ומצוות מלא וגדוש במצוות שנעשות באמירה...

ברכות ללקויי חושים (2)

ברכות הריח למי שאינו מריח (anosmic) בהמשך לעיסוקנו בשבועות האחרונים בהלכות ברכות ללקויי חושים, במאמר זה נעסוק בהלכה נפוצה למדי, שיכולה לנבוע ממגוון סיבות: ברכת הריח למי שאינו מריח. באופן טבעי, הלכה זו רלוונטית בעיקר...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.