Category - פרשת השבוע

“בל תשחית” לצרכים רפואיים ומה אפשר ללמוד על זה ממנהגי ל”ג בעומר?

לכבוד ל”ג בעומר, יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי זיע”א, נעסוק בסוגיא הלכתית מרתקת, שיש לה לא מעט השלכות הלכתיות הקשורות ברפואה. הצטווינו באיסור “בל תשחית”, כאמור בתורה: “כי תצור אל עיר...

ספירת העומר למי שצפוי לעבור ניתוח באחד הימים ולחולה אלצהיימר

בימים אלו אנו בעיצומה של ספירת העומר. במאמר זה נדון בעז”ה בשתי שאלות מרתקות הקשורות במצבים רפואיים מסויימים והשפעתם על הלכות הספירה. ביסוד דין ספירת העומר ישנה מחלוקת ראשונים חשובה. דעת הבה”ג היא, שספירת כל...

האם מותר לבן להאשים את הוריו במסגרת טיפול פסיכולוגי?

פרשת כי תבוא תשע״ח ארור מקלה אביו ואמו, וענה כל העם אמן (דברים כז, טז). וברש”י: מקלה אביו – מזלזל, לשון “ונקלה אחיך”. לפירוש זה “מקלה” פירושו מלשון קלות, הבן מתייחס לאביו כאדם קל ולא נכבד...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.