Category - ויקרא

האם מותר להיכנס לכנסיה בכדי להציל חיים?

שאלה מעניינת עלתה בבית מדרשנו בשבוע שעבר: אנשי הצלה מחוברים כל העת למערכת התרעות שמזעיקה אותם לבוא ולהציל חיים במקרי חירום. בדרך כלל, איש ההצלה הסמוך ביותר למקום האירוע ניגש במהירות למקום שבו נמצא האדם הזקוק להצלת חיים...

ספירת העומר למי שצפוי לעבור ניתוח באחד הימים ולחולה אלצהיימר

בימים אלו אנו בעיצומה של ספירת העומר. במאמר זה נדון בעז”ה בשתי שאלות מרתקות הקשורות במצבים רפואיים מסויימים והשפעתם על הלכות הספירה. ביסוד דין ספירת העומר ישנה מחלוקת ראשונים חשובה. דעת הבה”ג היא, שספירת כל...

זיהוי צרעת בימינו ושאלת השימוש בתכשירים לחידוש צמיחת שיער שנשר

זיהוי צרעת בימינו ושאלת השימוש בתכשירים לחידוש צמיחת שיער שנשר בפרשתנו אנו לומדים את פרשת המצורע. ישנם מספר סוגים של צרעת בגוף האדם, ומספר מצוות בהן מצווה המצורע בשלבי זיהוי הצרעת, דרגת הצרעת, דיני טומאתה ודרכי ההיטהרות...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.