Category - הריון ולידה

שלשה ימים שהיולדת נחשבת בהם כחולה מסוכנת – למה הכוונה?

כידוע, יולדת נחשבת כחולה שיש בה סכנה, ודינה שמחללין עליה את השבת וכן מדין פיקוח נפש נדחות כל המצוות עבור רפואתה. אחת ההלכות החשובות ביולדת כמובן הוא צום יום הכיפורים, שהיולדת פטורה ממנו. חז”ל נתנו לנו שיעור לדעת...

האם מותר להוציא דם טבורי בשבת?

השימוש בתאי גזע לצרכי רפואה הוא אחד הנושאים הנחקרים והמתפתחים ביותר בשנים האחרונות במדע הרפואי, כאשר ככל שעוברות השנים מתפתחים שימושים רפואיים נוספים שניתן לבצע בעזרת תאים יקרי ערך אלו. המקור העיקרי והיעיל ביותר לתאי...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.