Category - הריון ולידה

השתלת רחם

השתלת רחם בהלכה בעשרות השנים האחרונות התפתחו מאוד כלל טיפולי הפוריות. מגוון עצום של כלי אבחנה ואמצעי טיפול מאפשרים בסייעתא דשמיא הריונות ולידות תקינים עבור זוגות שהיו נחשבים חשוכי בנים לחלוטין. אך הסיכויים נעצרו אצל...

שיעור 3: יולדת ביום הכיפורים: שיקול דעת היולדת והרופא; בין תענית לצרכים אחרים; בין צרכים רפואיים ליישוב דעת היולדת

יולדת ביום הכיפורים: שיקול דעת היולדת והרופא; בין תענית לצרכים אחרים; בין צרכים רפואיים ליישוב דעת היולדת הלכה פסוקה בשולחן ערוך (סימן תריז, ד): יולדת, תוך שלשה ימים לא תתענה כלל; משלשה עד שבעה, אם אמרה: צריכה אני...

אין אדם יודע מה בעיבורה של אשה

פרשת תולדות תשע״ט  וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם כֵּן לָמָּה זֶּה אָנֹכִי וַתֵּלֶךְ לִדְרֹשׁ אֶת ה’.  (בראשית כה, כב) עם התפתחות הרפואה, ביצוע בדיקות אולטרא-סאונד ובדיקות נוספות...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.