Category - פוריות

האם מותר לבצע קשירת חצוצרות?

אחד האמצעים המקובלים למניעת היריון באופן קבוע לנשים שכבר אינן רוצות ללדת, הוא על ידי קשירת חצוצרות. החצוצרה הוא המקום שבו נפגשים הזרע והביצית בכדי להתחיל את תהליך ההפריה. קשירת החצוצרה מתבצעת בניתוח בשיטה הפתוחה או...

האם עובר שנולד בן שמונה חודשים יכול לחיות?

במספר מאמרים בעבר, עסקנו בהרחבה בסוגיא עמוקה: כיצד להתייחס להלכות הנובעות מהנחות יסוד מסויימות במציאות, שעל פי הידע בימינו, המדעי והרפואי, מתגלה שהנחות אלו אינן נראות נכונות. הדיון עסק הן בשאלה כיצד יש לפרש את דברי...

סערת ההפריה בישראל בראי ההלכה

בימים אלה בישראל, יש נושא שמושך  תשומת הלב ציבורית: בסערת ההפריות בבית החולים אסותא בראשון לציון. לפני מספר שבועות, בעקבות בירור גנטי שבוצע לאישה שהרתה באמצעות הפריה חוץ גופית, התגלה ממצא מזעזע: אין התאמה גנטית בין...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.