Category - פוריות

הפחתת עוברים בהלכה

במקרים נדירים, מתרחש היריון רב-עוברי הכולל יותר משנים או שלשה עוברים (בדרך כלל, כתוצאה של שימוש בתרופות להשראת ביוץ או בהפריה חוץ גופית). בחלק ניכר ממצבים אלו ימליצו הרופאים על הפלה יזומה של חלק מהעוברים, בכדי לשמור על...

אין אדם יודע מה בעיבורה של אשה

פרשת תולדות תשע״ט  וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר אִם כֵּן לָמָּה זֶּה אָנֹכִי וַתֵּלֶךְ לִדְרֹשׁ אֶת ה’.  (בראשית כה, כב) עם התפתחות הרפואה, ביצוע בדיקות אולטרא-סאונד ובדיקות נוספות...

האם מותר לבצע טיפולי פוריות בשבת?

טיפולי פוריות כוללים מגוון רחב של פעולות שיש לבצען במועד המדויק שנקבע על ידי הרופא. חלק מפעולות אלה כרוכים במלאכות שבת, מה שמעורר את השאלה האם וכיצד ניתן לבצעם בשבת. כמו כן, חלק מהטיפולים מתבצעים במסגרת מרכזים רפואיים...

Follow us

Follow us for the latest updates and Divrei Torah from our Beis Medrash.